Bryggpolicy

Grundprinciper för förvaltning av bryggor och båtplatser i Djursnäs.

  • Bryggor och båtplatser ägs gemensamt och förvaltas av föreningen. Varje brygga har sin bryggfogde, som sköter praktiska frågor för sin brygga.

  • Varje andel i samfälligheten Djursnäs ga:2 ger rätt till en bryggplats för båt av rimlig storlek att utnyttja för egen räkning. Det är styrelsens ansvar att se till att erforderligt antal platser finns tillgängligt.

  • Tillgängliga båtplatser fördelas, i princip årsvis, av bryggfogdarna och så att den för allas behov mest tillfredsställande lösningen erhålls. Bryggfogdarnas beslut kan överklagas hos styrelsen. Eventuellt överblivna bryggplatser efter fördelning enligt ovan kan av bryggfogden upplåtas för ett år i taget till medlem med behov av ytterligare plats.

  • Innehavare av båtplats svarar för förtöjningsutrustning, som skall vara försedd med ryckdämpare.

  • Innehavare av båtplats får inte upplåta eller överlåta platsen.

  • Innehavare av båtplats förbinder sig att följa de ordningsregler eller föreskrifter som bryggfogden meddelar.

  • Innehavare av båtplats förbinder sig att under kontraktstiden hålla sin båt försäkrad intill fulla värdet med en ansvarsförsäkring.

  • Samfälligheten svarar för underhåll och förnyelse av Y-bommar, bojar och övrig bryggutrustning (t ex kätting).

  • Samfälligheten äger och disponerar fritt Y-bommar, bojar och övrig bryggutrustning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.