Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018

Nyheter

Nyheter

Trädfällning

Trädfällningen påbörjas torsdagen den 26 oktober. Om allt blir klart den dagen är oklart. Röjningen kommer också att påbörjas inom kort, men drar förmodligen ut över månadsskiftet

Trädfällning och röjning

Hej, Ett antal träd som står illa till eller är döda/döende kommer att fällas någon gång inom de närmaste veckorna i september, eller möjligen i oktober. Vidare kommer röjning att genomföras, troligtvis under oktober. Vänliga hälsningar Harald Svensson, Grönområdesansvarig

Protokoll från årsstämman 2023

Nu finns protokollet från årsstämman både på hemsidan och på stora anslagstavlan. Protokollet finns bland dokumenten i mappen för Årsstämma 2023. Här är en LÄNK dit.

Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämman 2023 finns nu under fliken Dokument i mappen Årsstämma 2023. Här har du en LÄNK dit. Tillhörande dokument kommer inom kort. Hälsningar från styrelsen

Vattenbrist och brandrisk

Vi är många som har förmånen att få fira midsommar på Djursnäs. Men när vi är många innebär det också att det blir större belastning på vattenverket, och det är därför viktigt att vi alla är mycket sparsamma med vattnet. Som vanligt gäller att vi inte vattnar med vare sig slang eller spridare! Det är också mycket stor brandrisk, så alla uppmanas till extra stor försiktighet

Midsommarfirande 2023

Info från styrelsemöte 23-06-04

Här är några av de punkter som var uppe på styrelsemötet 230604: Genomgång av tankar och synpunkter som framkommit vid promenad med röj- och bryggfogdar. Diskussionen kopplas till arbetet med den nya Underhåll- och förnyelseplanen. Röholmsvägen har blivit grusad och saltad enligt plan Arbete med riskanalys påbörjas genom att se över vilka risker som finns när det gäller områdets bryggor, grönområden, vatten och vägar

Info från styrelsemöte 23-04-23

Här är några av de punkter som var uppe på styrelsemötet 230423 Möte och rundvandring med områdets röj- och bryggfogdar planeras Den stora anslagstavlan har gått sönder av olyckshändelse och ska repareras Behov av rensning av rör i diken ses över eventuella åtgärder

Info från styrelsemöte 23-03-26

På styrelsemötet 2023-03-26 togs bland annat följande punkter upp: Ett arbete pågår med att förtydliga röj- och bryggområdesindelningarna och vad fogdarna respektive medlemmarna har för ansvar. Ekonomi ser bra och det har inte inträffat något anmärkningsvärt under vintern som resulterat i extra kostnader. Alla prover som tagit visar på att vattnet är bra och vattentankarna har blir rengjorda

Vattenavstängning 31/1

Tisdagen den 31 januari mellan 08.00 - 14.00 kommer vattnet attt vara avstängt på grund av rengöring av vattenreservoaren.

Info från styrelsemöte 22-09-25

På styrelsemötet 2022-09-25 togs bland annat följande punkter upp: Beslut om att se över områdesindelning när det gäller bryggor, röjning och midsommar-ansvar. Genomgång av ekonomin som visar att det hittills varit större utgifter än vanligt på grund av de lagning av bryggor, ny pump till vattenverket och grus till vägarna. Dessutom är elkostnaderna ett orosmoment

Info från styrelsemöte 22-08-21

Här är några av de punkter som var uppe på styrelsemötet 220821: Planen är att det ska ske viss röjning och borttagning av några träd innan årsskiftet. Det finns nu ett reviderat avtal om ansvarsfördelning med förvaltaren på gården. 30-skyltar, Fordonstrafik förbjuden- och tillhörande tilläggsskyltar kommer att bytas ut

Kantklippning på Röholmsvägen

Fredagen den 26 augusti kommer det att ske kantklippning längs Röholmsvägen.

Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman bland våra dokument, i mappen för Årsstämma 2022. Här är en LÄNK dit.

Midsommar på Djursnäs = spara på vattnet

Midsommar på Djursnäs = spara på vattnet Vi är många som har förmånen att få fira midsommar på Djursnäs. Men när vi är många innebär det också att det blir större belastning på vattenverket, och det är därför viktigt att vi alla är mycket sparsamma med vattnet. Och som vanligt gäller att vi inte vattnar med vare sig slang eller spridare

Vatten och vägar

Aktuell situation gällande vatten och vägar 2022-06-09 Djuppumpen källa 1 kommer att bytas under de närmaste dagarna samtliga vägar på Djursnäs kommer att grusas och saltas under närmaste veckorna, och allt ska vara klart till midsommar

Info från styrelsemöte 22-05-22

Här är några av de punkter som var uppe på styrelsemötet 220522 Röjning i området har skett, men det kvarstår visst arbete med kullvälta träd. Vägar kommer att jämnas till och därefter sker grusning och saltning. Senaste vattenproverna var bra

Info från styrelsemöte 22-04-24

Här är några av punkterna som togs upp på styrelsemötet 22-04-24 Inom de närmaste veckorna kommer det ske röjning i området både vad gäller sly och rotvältor samt fällning av vissa döda träd. Vattenpumparna är utbytta och allt fungerar bra med vattenverket. Genomgång av aktuellt läge gällande bryggorna, och de åtgärder som är planerade för alla skador

Bryggarbete i Porsviken 30/4 kl 10.00

Bryggan i Porsviken är nu på plats. Lördagen den 30 april kl 10. 00 är alla välkomna att hjälpa till med att färdigställa för båtplatserna

Info från styrelsemöte 22-03-20

Här kommer några av de punkter som var uppe på styrelsemötet 20 mars. Vad gäller grönområden och vägar finns en framtagen åtgärdsplan som finns under fliken Nyheter på hemsidan. Under vintern har allt gällande vattnet fungerat bra och normalt underhåll har skett

Åtgärdsplan våren 2022

Följande åtgärder är planerade i området under våren 2022: 1, Rotvältor efter stormen kommer att tas bort. 2. Stormfällda träd tas bort

Vattenavstängning 27/10

Vattenavstängning Onsdagen den 27 oktober kl. 08.00 - 14.00 stängs vattnet av för årligt underhåll. Tappa upp vatten i god tid! Vid frågor kan du ringa Janne Pettersson, tel. 0706-277652.

Bryggbyte 30/10

Bryggbyte Lördagen den 30 oktober kl 10.00 kommer den gamla bryggan i Porsviken att tas upp och bereda plats för en ny. Det är önskvärt att berörda båtägare hjälper till med arbetet. Väl mött hälsar Janne P

Grävning för fiber

Grävning för fiber I november kommer Brorsson Gräv att gräva för fiber till 14 fastigheter på Djursnäs. Är du också intresserad av att anmäla dig för detta görs det till Västerviks Miljö. Har du frågor kan du kontakta Janne Pettersson, tomt 111

Info från styrelsemöten

Under styrelsemötena 2021-08-29 och 2021-09-19 togs bland annat följande upp: Vid alla brevlådor kommer det att finnas en anslagstavla för ca 2 st A4. De nuvarande anslagstavlorna kommer att fräschas upp. Det kommer även att finnas en mindre tavla vid varje brygga för kontaktuppgifter till båtägare

Protokoll från årsstämman 2021

Protokollet från Djursnäs årsstämma finns nu att läsa bland våra dokument. Här är en LÄNK till sidan.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman 2021 finns nu under fliken Dokument i mappen Årsstämma 2021.

Informationsbroschyr

En informationsbroschyr finns nu att hämta för utskrift under fliken Dokument i mappen Informationsbroschyr.

Info från styrelsemöte 21-06-20

Under styrelsemötet 21-06-20 diskuterades/beslutades bland annat: Diskussion om hantering av oanvända båtar. En broschyr om Djursnäs kommer lämnas vid personligt möte för att välkomna nyinflyttade medlemmar. Den ska också ligga för allmänheten på hemsidan

Info från styrelsemöte 21-05-08

Under styrelsemötet 21-05-08 diskuterades/beslutades bland annat: Vägarna är nu sladdade, grusade och saltade Framtida behov vid vattenverket då nuvarande hydrofor kommer att behöva bytas ut på sikt. Landgången i Porsviken är nu åtgärdad Utkast till broschyr om Djursnäs är framtagen med information till nya medlemmar Lappar kommer att sättas på båtar som ligger oanvända vid stränderna. De båtar som ingen känns vid kommer sedan att flyttas till ladan

Seglarskola 2021

Hej på er! Jag har tagit över stafettpinnen efter Elin som under flera år varit en fantastisk samordnare av seglarskolan i Djursnäs. Tack Elin för dina insatser! Vi planerar för seglarskola vecka 29, som vanligt Till att börja med vill jag undersöka intresset av deltagare, ledare, nya hjälpledare och hur många (och vilken sorts) båtar vi har att tillgå. Skicka därför ett mail tillbaka till mig med uppgifter om: Deltagare namn och ålder, alt

Landgångsbyte i Porsviken 1-2 maj

Landgången till en av bryggorna i Porsviken kommer att bytas den 1-2 maj. Det innebär att man inte kommer ut på bryggan under dessa dagar.

Info från styrelsemöte 21-03-28

Under styrelsemötet 21-03-08 diskuterades/beslutades bland annat Ny välkomstskylt är inköpt och kommer inom kort att sättas upp Ny landgång till Porsviken är planerad att åtgärdas nu i vår. Det kan leda till viss svårighet att komma ut på bryggan under ett par dagar. Krattor och grepar kommer att finnas vid varje badplats så att alla kan hjälpas åt att hålla det fint

Skyddsjakt 12-15 januari 2021

Skyddsjakt Under perioden 12-15 januari kommer det att pågå skyddsjakt i området. Endast drev med hjälp av hundar kommer att utföras inom bebyggt område.

Information från styrelsemöte 20-10-04

Under styrelsemötet 20-10-04 diskuterades/beslutades bland annat Fortsatt arbete kring skylt som ska sättas upp vid infarten på Träthultsvägen. När det gäller grönområden kommer i första hand nedtagning av några träd längs Träthultsvägen ske av säkerhetsskäl. Därefter är kommer röjning nedanför gården mot sjön att prioriteras

Information från styrelsemöte 200830

Sammanfattning från styrelsemöte 200830 Ekonomi När det gäller arbete som utförs inom föreningen är grundregeln att det sker på Ideell basis utan särskild ersättning. Undantag kan göras, men det ska då föregås av ett styrelsebeslut. När det visar sig att arbeten som genomförs i området ser ut att bli dyrare än planerat ska frågan lyftas med styrelsen

Röjdag porsviken 19/9

Hej djursnäsbor. Vi som tillhör porsviken kommer ha röjningsdag den 19/9 med start kl 10:00. Vi hoppas på bra väder. Alla är välkomna. mvh bryggfogdarna/röjfogde i porsviken

Protokoll från årsstämma 2020

Protokollet från årsstämman 2020 finns nu att läsa under Dokument/Årsstämma 2020.

Vattenavstängning

Torsdag 11 juni mellan kl 8.00-17.00 är vattnet avstängt för rengörning av tank och system.

Information från styrelsemöte 20-05-17

Sammanfattning från styrelsemöte 20-05-17 Vid mötet togs bland annat följande upp: Dansbanan är på gång att renoveras med ny trall samt vissa övriga justeringar. Vägarna är nu grusade och saltade. Västerviks kommun har infört bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten på grund av ovanligt låga grund- och ytvattennivåer

Information från styrelsemöte 20-04-26

Sammanfattning från styrelsemöte 2020-04-26 Diskussion om plan för grönområden För att motverka spridning av covid-19 diskuterades vikten av att föreningen följer Folkhälsomyndighetens Föreskrift och allmänna råd. Detta kommer att innebära att midsommarfirandet kommer att ställas in tid och form för årsstämman behöver ändras

VÄGAR - grus och salt

Under vecka 18 kommer vägarna att grusas och saltas för att binda damm. Arbetet kommer att vara färdigt till 1 maj.

Information från styrelsemöte 20-03-29

Här kommer en sammanfattning av punkterna från styrelsemötet 20-03-29 Dansbanan kommer att rustas upp med bland annat nytt trädäck innan sommaren Stora Vassen kommer att byta sitt trädäck Porsviken kommer att få ny landgång till brygga nr 2 Harald Svensson är ny skogsansvarig Ny plan för grönområdena kommer att presenteras på årsmötet.

Vattnet är åter OK!

Vattnet är nu OK och behöver inte längre kokas. Orsaken till problemen har troligen varit den stora mängden regnvatten som kommit. Olika åtgärder är genomförda, och proverna visar att vattnet nu är bra igen.

VATTEN - Beslut gällande faroanalys och undersökningsprogram

Beslut gällande faroanalys och undersökningsprogam för dricksvattenanläggningen är tagna, och de gäller i 5 år. Besluten finns under fliken Dokument.

Varning för inbrott och båtmotorstölder

Det har varit försök till stöld av båtmotor i området där ngn försökt stjäla en båtmotor som sitter på en styrpulpetbåt parkerad i carport. De hade lossat bultarna och tagit propellern, men ej fått med sig motorn. Tjuvarna hade även klippt upp ett hänglås till redskapsboden

Information från styrelsemöte 190915

Här kommer en kort sammanfattning från styrelsemötet: Stora vassen kommer att byta ut sitt trädäck till våren. Det behöv nya sprintar till fästen på öglor på bryggan i Kvartsviken. Konstateras att båtarna bör fästas i öglor på y-bommarna i stället för i bryggan

Verktyg och utrustning för utlån

Under fliken Verksamhet finns nu en förteckning på verktyg och utrustning som föreningens medlemmar får låna.

Information från styrelsemötet 190804

Vid styrelsemötet 190804 diskuterades den reviderade Underhålls- och förnyelseplanen. Offerter kommer att tas in när det gäller bland annat nytt trädäck vid dansbanan och de förbättringar som ska göras gällande bryggor och badflottar. Dykningar kring/under bryggorna har påbörjats

Protokoll från årsstämman 2019

Protokollet från årsstämman finns nu under fliken Dokument/Årsstämma 2019.

Seglarskolan startar idag

Idag måndag den 15 juli startar årets seglarskolevecka. Årets ledare är Patrik och Markus Stahre, Saga Kasselstrand och Alma Lennartsson som ska lära ca 20 barn att segla opimistjolle men också lite större jollar. På förmiddagarna är man i seglarboden vid dansbanan och går igenom hur man seglar, hur jollen fungerar och vad man mer ska tänka på och senare på dagen är det skarpt läge med segling utanför jolleviken

Skräp på rishögen

Någon har lagt bräder med spik i (troligen tryckimpregnerat) och en stubbe med sten i vår rishög utmed Träthultsvägen. Detta är inte OK och vi ber dig som lagt detta där att snabbt plocka bort detta skräp. Riset i rishögen hämtas med jämna mellanrum av vår entreprenär som sedan flisar riset och ersätter föreningen för det ev

Årsstämma 2019

Nu finns kallelse och övriga dokument till Årsstämman den 16 juli på Bruksgården i Edsbruk, att ladda ner och skriva ut under fliken Dokument och sedan i mappen Årsstämma 2019. Själva kallelsen och dagordningen finns både i Word och PDF. Vänliga hälsningar, Styrelsen

LÄGESRAPPORT OM SKOGSAVVERKNINGAR 2018-2019

Vår entreprenör är klar med de planerade åtgärderna för den här gången. Han har hämtat rishögar men tyvärr missat några nere i Kvartsviken. Han kommer att hämta även dessa högar

Nu är Träthultsvägen färdigställd

Hej alla Djursnäsbor, Vill be alla i området tänka på vår nya fina väg att vi möts på m-plats. Så att vi skonar vägrenarna, speciellt nu när vägen är lite smalare. Vill även att alla påtalar detta till sina besökare och tänker på våra Trivselregler inom området

Nu är våren här och det dags att färdigställa vägen

I påskveckan kommer Träthultsvägen att färdigställas. Den kommer först att förberedes för asfaltering ("sladdas") och sedan asfalteras. Arbetet påbörjas onsdag 17 april och pågår som längst till på skärtorsdag

Den första snön har kommit!

Den första snön har kommit och vi har nya snöröjare i Djursnäs. De har försökt att ploga men eftersom det inte är tjäle i marken ännu gick det inte utan att ploga sönder vägen (gruset följer med). Av den anledninge kan bara Röholmsvägen plogas än så länge men så fort vägbanan fryser till kommer det alltså att bli plogat som vanligt

PLANERADE SKOGSAVVERKNINGAR 2018-2019

Under säsongen 2018-2019 ska de träd som inte kunde avverkas inom avdelning 18 (området mellan Törnrosstigen och Syrsan) under förra säsongen att avverkas. Dessutom kommer enstaka blåmärkta träd runt om i området att avverkas. Gallring kommer att ske mellan Träthultsvägen och naturreservatet från badplatsen till uppläggningsplatsen för ris

Miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende brygga och solpanel

Nu finns Västerviks Miljö- och Byggnadskontors beslut avseende brygga och solpanel på fastigheten Djursnäs 1:152 uppladdat under fliken Dokument.

Nya datum! Träthultsvägen avstängd 15-16 oktober

Renoveringen av Träthultsvägen kommer att starta i oktober. Vår entreprenör, Skanska planerar att fräsa upp vägen Träthultsvägen melan Högsby och Porsviken den 15-16 otktober (istället för som tidigare sagts, 9-10 oktober). Det innebär att vägen kommer att vara avstängd de dagarna

Beslut om att låta Västerviks MIljö och Energi, VMEAB, anlägga optoledning

Den 2 augusti hölls en extra föreningsstämma för Djursnäs samfällighetsförening. Vid mötet togs ett enhälligt beslut om att låta Västerviks Miljö och Energi AB, VMEAB, anlägga och bibehålla optoledning (fiberkabel) inom samfälligheten. Protokollet från mötet finns att ladda ner under fliken Dokument

Nu finns protokollet från stämman att ladda ner från fliken Dokument

Protokollet och en ekonomisk redovisning över året finns att hitta under fliken Dokument (till vänster) och där i mappen Årsstämma 2018. Glöm inte extra stämman den 2 augusti!

Extra föreningsstämma 2 augusti 2018

Extra föreningsstämma för Djursnäs Samfällighetsförening kommer att hållas torsdag den 2 augusti17 juli 2018 kl. 18. 30 i Bruksgården, Edsbruk

Årsstämma 2018

Årsstämma för Djursnäs Samfällighetsförening kommer att hållas tisdag den 17 juli 2018 kl. 18. 30 i Bruksgården, Edsbruk

Information från styrelsemöte den 22 april 2018

Ekonomi Budgetåret tar slut den 2018-04-30. Arbete pågår med förberedelser inför bokslutet. Arbete pågår även med att ta fram handlingar till årsstämman bl

Information från styrelsemötet den 1 april 2018

Ekonomi En avstämning av det ekonomiska läget inför bokslutet den 30/4 gjordes. Allt tyder på att vi kommer att följa de uppsatta ramarna. Vägar och snöröjning Med anledning av frågor till styrelsen om snöröjningen gör styrelsen nedanstående förtydligande

Städdag Stora Vassen

Välkommen till vårens städdag av Stora vassen! Vi samlas vid bryggan kl 09.30 på lördag 21/4. Hälsningar, Andreas Bolling och Håkan Wass Mobil: 0734 18 12 71 resp. 0733 10 51 25

LÄGESRAPPORT OM SKOGSAVVERKNINGARNA 2017-2018, 1 mars 2018

Stora delar av de planerade avverkningarna är gjorda, dock kvarstår borttransport av en del träd och grenar. Det finns även några delar av det planerade som ännu inte är utfört. Vår entreprenör, Jörgen Svensson, har skadat sig i en axel och skall opereras

LÄGESRAPPORT OM SKOGSAVVERKNINGARNA 2017-2018

Entreprenören har påbörjat arbeten under vecka 45 och 46. Fortsatt under hösten är hans planering att fortsätta till och från, beroende på väderlek och andra åtaganden. Arbetena ska vara klara i sin helhet senast den 15 maj 2018
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.