Nyheter – september 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018

Information från styrelsemöte 20-05-17

Publicerad söndag 24 maj 2020, 21:42

Sammanfattning från styrelsemöte 20-05-17

Vid mötet togs bland annat följande upp:

  • Dansbanan är på gång att renoveras med ny trall samt vissa övriga justeringar.

  • Vägarna är nu grusade och saltade.

  • Västerviks kommun har infört bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten på grund av ovanligt låga grund- och ytvattennivåer. Även om beslutet inte berör medlemmarna i Djursnäs väljer styrelsen att fatta motsvarande beslut för föreningen.

  • I Porsviken har badflottarna reparerats och underhåll av pråmen pågår. Byte av landgång kommer att ske innan semestrarna.

  • De flesta rishögarna har hämtats, och några återstående högar kommer att hämtas inom kort. Då skogsröjningen nu gått över i ny fas är det återigen varje fastighetsägares ansvar att ta hand som ris från sin egna tomt.

  • Fortsatt diskussion om hur årsstämman på bästa och säkraste sättet kan genomföras på utsatt datum.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.