Nyheter – april 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018

Information från styrelsemötet 190804

Publicerad måndag 5 aug 2019, 22:16

Vid styrelsemötet 190804 diskuterades den reviderade Underhålls- och förnyelseplanen. Offerter kommer att tas in när det gäller bland annat nytt trädäck vid dansbanan och de förbättringar som ska göras gällande bryggor och badflottar. Dykningar kring/under bryggorna har påbörjats.

Det kommer inom det närmaste att ske spolning av vägtrummorna. Diskussion kring vägskyltning och hur informationen om att “mötas på mötesplats kan bli tydligare och mer verkningsfull.

Då allt enligt skogsvårdsplanen nu är genomfört är behovet idag att underhålla vårt område. I och med detta har Håkan Lindblom avslutat sitt uppdrag gällande skogsvårdsplanen och frågor gällande fritidsföreningen och vägföreningen. Nu söks därför en person för att hålla samman detta arbete, och som tillsammans med de olika röjfogdarna kan ta fram förslag på en plan.

Styrelsen kommer inom kort att på hemsidan tydliggöra vilka redskap, maskiner mm som samfällighetsföreningen har för utlåning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.