Trivselregler

För allas trivsel tänker vi på...

  • Att respektera allemansrätten

  • Att hålla låga hastigheter inom området, gäller både bil- och båttrafik

  • Att använda mötesplatser vid möten på bilväg

  • Att båtar ska läggas upp på anvisade platser. Kontakta gärna bryggfogden

  • Att fastighetsägare bara avverkar träd inom sin egna tomtgräns. För annan avverkning krävs styrelsens tillstånd

  • Att hålla efter häckar och träd på våra tomter så att sikten för våra trafikanter på vägarna är fri

  • Att fastighetsägare underhåller området mellan tomtgränsen och vägdike dvs. att ta bort sly (lövväxter), högt växande gräs samt rensar upp i diket och ev. vägtrumma så att dagvattnet kan passera

  • Att röjning utanför tomt bör ske tillsammans eller i samförstånd med granne. Rådgör med ordförande eller vägansvarig i föreningen

  • Att vi håller hundar kopplade och låter dem gärna bada, men inte vid våra badplatser

  • Att hålla sig informerade om Djursnäs dvs. att läsa nyheter och meddelanden på vår hemsida, http://www.djursnas.se/ eller sätts upp på vår anslagstavla.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.