Trivselregler

För allas trivsel tänker vi på...

  • Att respektera allemansrätten

  • Att hålla låga hastigheter inom området, gäller både bil- och båttrafik

  • Att använda mötesplatser vid möten på bilväg

  • Att båtar ska läggas upp på anvisade platser. Kontakta gärna bryggfogden

  • Att fastighetsägare bara avverkar träd inom sin egna tomtgräns. För annan avverkning krävs styrelsens tillstånd

  • Att hålla efter häckar och träd på våra tomter så att sikten för våra trafikanter på vägarna är fri

  • Att fastighetsägare underhåller området mellan tomtgränsen och vägdike dvs. att ta bort sly (lövväxter), högt växande gräs samt rensar upp i diket och ev. vägtrumma så att dagvattnet kan passera

  • Att röjning utanför tomt bör ske tillsammans eller i samförstånd med granne. Rådgör med ordförande eller vägansvarig i föreningen

  • Hundar får medföras till badplatser och bryggor under förutsättning att de är kopplade, hålls under uppsikt och att hänsyn tas mot andra badgäster på stranden. Önskar man bada med sina hundar ska det ske på platser och tider då andra badgäster inte störs.

  • Att hålla sig informerade om Djursnäs dvs. att läsa nyheter och meddelanden på vår hemsida, http://www.djursnas.se/ eller sätts upp på vår anslagstavla.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.