Verksamhet

Djursnäs Samfällighetsförening bildades i sin nuvarande form den 10 juli 2001 och ersatte de tidigare Djursnäs Fritidsförening och Djursnäs Vägförening. Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta de två samfälligheterna:

  1. Djursnäs fritidsförening, ga:2, tillkommen genom anläggningsbeslut 1971-10-22. Denna samfällighet omfattar vattenanläggning, bryggor, båtplatser och stränder i Djursnäs och är det som den gamla fritidsföreningen skötte.

  2. Djursnäs vägförening. I ansvaret ingår även den del av Träthultsvägen som går fram till Djursnäs vägnät genom en andel och representation i Träthults vägförening.

Samfällighetsföreningens ändamål och verksamhetsformer styrs av föreningens stadgar (se särskilt avsnitt), av Lantmäteriets anläggningsbeslut för respektive samfällighet samt av samfällighetslagen.

Nuvarande antal andelar i föreningen är 139, där varje andel ger lika rätt att utnyttja samfälligheterna och lika skyldighet att bidra till kostnaderna. Enligt anläggningsbeslutet för vägarna gäller dock att obebyggd fastighet betalar 1/3 av avgiften till vägsamfälligheten för bebyggd fastighet. Bl a på grund av denna skillnad i förutsättningar för de två samfälligheterna är dessa ekonomiskt separerade. Ändringar av dessa förhållanden kan inte beslutas av föreningen, utan kräver att Lantmäteriet godkänner och fastställer ett nytt anläggningsbeslut.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.