Midsommarfirande

Varje år anordnar föreningen ett gemensamt midsommarfirande vid Madängen. Ansvaret för att ordna med midsommarstång, dans och lekar kring midsommarstång cirkuleras mellan de olika områdena i föreningen. Midsommarfirandet inleds med att stången kläs på förmiddagen och sedan ställs den upp vid samlingen på eftermiddagen.

Att vara ansvarig för midsommarfirandet innebär

1. Ansvara för att bjuda in till midsommarfirande. En mall till inbjudan finns under fliken Dokument

2. Ansvar för att midsommarstången kläs. Midsommarstången med ringar förvaras i ladan (den är ganska tung så det krävs en kärra för att transportera densamma). Ansvarigt område ser till att det finns material att klä stången på plats på förmiddagen och leder även arbetet med att klä stången även om alla föreningens medlemmar är välkomna att delta. Med material menas lövsly och blommor.

3. Ansvar för att planera och leda musik, sång och dans kring midsommarstången. Ett häfte med midsommarsånger finns sparat under fliken Dokument.

4. Ansvar för att planera och leda traditionsenliga lekar/tävlingar kring midsommarstången.

5. Ansvar för att köpa in festis/godispåsar/glass till barn som deltar i dessa lekar/tävlingar.

Turordning för vilket område som ansvarar för midsommarfirandet finns under fliken Dokument

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.