Verktyg och utrustning

Följande verktyg och utrustning finns för utlåning till medlemmar Djursnäs samfällighetsförening

1 Röjsåg med klinga och grästrimmer

2 Elverk 5 KW

3 Avvägningsinstrument

4 Vassaggregat

5 Rep-Flotte med el-spel om 3000kg

Samtliga underhålles och lånas ut från Jan Pettersson tomt 111

Bensin ingår vid körning för Samfällighetens räkning, inte för användning på eller i anslutning till tomter

För användning av rep-Flotten och El-spelet finns manöverkabel hos JP

Låntagaren har skyldighet efter användande att meddela om något är trasigt eller gått sönder, detta för att nästa inte skall bli drabbad.

Meddela i god tid önskemål så att utrustning är ledig.

Tel-nr Jan Pettersson 070-6277652

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.