Nyheter – april 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juli 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018

Information från styrelsemötet den 1 april 2018

Publicerad tisdag 17 apr 2018, 21:27

Ekonomi

En avstämning av det ekonomiska läget inför bokslutet den 30/4 gjordes. Allt tyder på att vi kommer att följa de uppsatta ramarna.

Vägar och snöröjning

Med anledning av frågor till styrelsen om snöröjningen gör styrelsen nedanstående förtydligande.

Snöröjning ska ske av samtliga vägar som fritidsföreningen förvaltar när behov finns oavsett veckodag. Som riktvärde bedöms behov finnas när det har kommit 8 cm snö.

Snöröjning ska ske så att snövallar undviks på tomtinfarter där så är möjligt. Våra vägar ska förutom till tomtägarna, vara framkomliga för sopbilar, slamtömningsbilar, ”hantverkarbilar”, utryckningsfordon mm.

Vatten

En reparation på ett av våra radonfilter är utförd, På vattenprover tagna efter reparationen hamnar värdet för Radon inom spannet för TJÄNLIGT.

På den äldre av vara två vattenkällor har en skada uppstått på ledningen mellan källan och vattenverket. P.g.a. det djupa snötäcket kan reparation inte göras innan snön har smält bort. Detta innebär INTE problem för vår vattenförsörjning. Kapaciteten på den kvarvarande källan är tillräcklig.

Grönområdet

Ett årligt möte med ”gården” är inplanerat till den 3 april.

Vår skogsentreprenör återkommer i maj månad för resterande arbeten åt föreningen, även en del arbeten återstår åt enskilda tomtägare.

Hemsidan (www.djursnas.se)

Vi har under en tid levt med ”två” hemsidor p.g.a. ett pågående moderniseringsarbete. Inom kort kommer den ”gamla” hemsidan att släckas ner.

Nästa styrelsemöte är inplanerat till den 22 april.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.